དུག་རྫས་ཀྱིས་ཆུ་གཙང་སྦགས་པའི་མཇུག་འབྲས།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་འོས་འགན་ཡིན།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྤེལ་དུས། 2013/10/15 བལྟ་ཀློག (35791)