གློག་བརྙན་གསར་བ།

ཨ་སྒང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མའི་བརྩམས་ཆོས།

ཕབ་སྐྲུན།                གུ་གེ་གློག་བརྙན་ལས་སྒྲུབ་ཁང་། ཞི་བདེའི་ཚན་རྩལ་སྒྲ་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར་ཁང་།

ཕབ་སྐྲུན་པ།            ཚུལ་ཁྲིམས།

མཛུབ་སྟོན་དགེ་རྒན། ལི་ཞི་ཅེ།  ལི་ཝེ་ཅེ།

བརྙན་ལེན་པ།         ཞོའོ་ཧོང་ལིན། ཨ་སྒང་ཡར་རྒྱས།

སྒྲ་ལེན་པ།             འཕགས་ནོར།  ཀྲུང་ཧ།

མཛེས་རྩལ།           བཀྲ་ཡེ་དོན་ནེ།

གཙོ་འཁྲབ་པ།        འཇམ་དབྱངས་ཟླ་བ།  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲབ་གཞུང་།        ཨ་སྒང་ཡར་རྒྱས།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྤེལ་དུས། 2014/8/18 བལྟ་ཀློག (29426)