འཁྲབ་སྟོན་པ་བསྡུ་བའི་བརྡ་ཐོ།

      ཉེ་ལམ་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཟོན་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཕན་བརྙན་ཐུང་སྐོར་ཅིག་ཕབ་སྐྲུན་བྱ་རྩིས་ཀྱིས་ཕོ་མོ་ལོ་ཚོད་གང་རུང་གི་འཁྲབ་སྟོན་པ་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པས།  འཁྲབ་སྟོན་ལ་ཞུགས་འདོད་པའི་རང་འདུན་པ་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གྱི་བརྡ་ཐོ་ལྟར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པར་གལ།

ཐོ་འགོད།

2014ལོའི་ཟླ9ཚེས20ནས། ཡིག་ཟམ། wusejiefilm@163.com

ཁེའུ་ཁེའུ། QQ:2799077919 སྤྲོ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོས་གོང་གི་འབྲེལ་གནས་གང་རུང་དུ། རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པའི་ཉེ་ཆར་གྱི་འདྲ་པར་གཅིག་བཅས་བསྐུར་རོགས་ཞུའོ།།

松太加导演近期计划拍摄几部藏地公益广告,面向藏区招募演员若干。年龄不限、男女不限,热爱生活者均参与。 报名时间:2014年9月20日起 报名者请将简历、 个人近期照等发至wusejiefilm@163.com QQ: 2799077910


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྤེལ་དུས། 2014/9/24 བལྟ་ཀློག (24036)