སྐྱ་རེངས་མེད་པའི་དབྱར་ཁ། གློག་བརྙན།

སྐྱ་རེངས་མེད་པའི་དབྱར་ཁ

        སྐྱ་རེངས་མེད་པའི་དབྱར་ཁ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་འདིའི་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ངམ་ལྡོང་སྲས་ཨ་བྷེ་ཡིན་འདུག་ཅིང་། གཞས་པ་གདུགས་དཀར་ཡག་སོགས་ཀྱིས་འཁྲབ་ཡོད།


       གློག་བརྙན་འདིའི་ནང་དུ་གཙོ་བོར། བོད་ཁམས་འདིའི་དུས་རབས་ཤིག་གི་བསམ་བློ་གསར་བ་དང་རིག་གནས་གསར་བའི་བར་གྱི་འགལ་འདུ་སོགས་གཙོར་བཟུང་སྟེ།  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཟུར་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚུར་སྣང་བྱས་པའི་ཞོར་དུ། ད་དུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཉིང་བཅུད་སྤྱད་ཡོད་པས་ཚང་མས་ལྟ་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྤེལ་དུས། 2015/4/3 བལྟ་ཀློག (27820)