གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་དང་། གྲྭ་ཇོའི་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་སྐུལ་བགྲོ་གླེང་།

བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དྲུག་གི་བགྲོ་གླེང་ཁག་དང་བོ།

གྲུབ་མཐའ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་དང་།  གྲྭ་ཇོའི་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་སྐུལ་བགྲོ་གླེང་།

བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དྲུག་གི་བགྲོ་གླེང་ཁག་གཉིས་པ།

བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དྲུག་གི་བགྲོ་གླེང་ཁག་གསུམ་པ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།  སྤེལ་དུས། 2015/10/17 བལྟ་ཀློག (8384)