འཁྲབ་སྟོན་པ་བསྡུ་བའི་བརྡ་ཐོ།
  草原梦想欢迎你! དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2024 ལོའི་ཟླ 2 ཚེས 21 རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།» སྒྱུ་རྩལ།» གློག་བརྙན། »འཁྲབ་སྟོན་པ་བསྡུ་བའི་བརྡ་ཐོ།
འཁྲབ་སྟོན་པ་བསྡུ་བའི་བརྡ་ཐོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། སྤེལ་དུས། 2014/9/24ལྟ་ཀློག (23311)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

      ཉེ་ལམ་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཟོན་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་བོད་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཕན་བརྙན་ཐུང་སྐོར་ཅིག་ཕབ་སྐྲུན་བྱ་རྩིས་ཀྱིས་ཕོ་མོ་ལོ་ཚོད་གང་རུང་གི་འཁྲབ་སྟོན་པ་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་པས།  འཁྲབ་སྟོན་ལ་ཞུགས་འདོད་པའི་རང་འདུན་པ་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གྱི་བརྡ་ཐོ་ལྟར་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པར་གལ།

ཐོ་འགོད།

2014ལོའི་ཟླ9ཚེས20ནས། ཡིག་ཟམ། wusejiefilm@163.com

ཁེའུ་ཁེའུ། QQ:2799077919 སྤྲོ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོས་གོང་གི་འབྲེལ་གནས་གང་རུང་དུ། རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པའི་ཉེ་ཆར་གྱི་འདྲ་པར་གཅིག་བཅས་བསྐུར་རོགས་ཞུའོ།།

松太加导演近期计划拍摄几部藏地公益广告,面向藏区招募演员若干。年龄不限、男女不限,热爱生活者均参与。 报名时间:2014年9月20日起 报名者请将简历、 个人近期照等发至wusejiefilm@163.com QQ: 2799077910


གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན།
བཤེར་གྲངས།
urjx བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།    
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
39427797
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  草原梦想15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号-1