ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཐོག་གི་རྐུན་མར་དོགས་ཟོན་བྱོས།
  草原梦想欢迎你! དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2024 ལོའི་ཟླ 3 ཚེས 5 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།» སྒྱུ་རྩལ།» གློག་བརྙན། »ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཐོག་གི་རྐུན་མར་དོགས་ཟོན་བྱོས།
ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཐོག་གི་རྐུན་མར་དོགས་ཟོན་བྱོས།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  དོ་དམ་པ། སྤེལ་དུས། 2016/4/26ལྟ་ཀློག (23036)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།

ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཐོག་གི་རྐུན་མར་དོགས་ཟོན་བྱོས།

བརྙན་གཟུགས།

    བརྙན་གཟུགས་འདི་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ནང་གཙོ་བོ་ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཐོག་གི་རྐུན་མར་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཚུལ་དང་རྐུན་མ་དེ་ཚོས་ཐབས་གང་འདྲ་སྤྱད་ནས་རྒྱུ་ནོར་ཁ་བསླུས་རྒྱག་ཚུལ་སོགས་གསལ་པོར་བརྗོད་ཡོད། 


གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
39794238
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  草原梦想15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号-1