དྲིན་ཅན་མ་ལོའི་གྱ་སྟོན། གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ།
  草原梦想欢迎你! དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2023 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 24 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། ནང་འཇུག འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
ཆོས་ལུགས།
རྩོམ་རིག
ལོ་རྒྱུས།
རུས་རྒྱུད།
དམངས་སྲོལ།
སྒྱུ་རྩལ།
དཔལ་འབྱོར།
མི་སྣ།
སློབ་གསོ།
ཕྱོགས་སྟོན་་་་ གཙོ་ངོས།» སྒྱུ་རྩལ།» གླུ་དབྱངས། »དྲིན་ཅན་མ་ལོའི་གྱ་སྟོན། གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།
དྲིན་ཅན་མ་ལོའི་གྱ་སྟོན། གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ།
ལེན་མཁན། :  གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ། རྩོམ་སྒྲིག་པ :  ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཉན་གྲངས  : 8559སྤེལ་དུས : 2020/8/13
གླུ་དབྱངས།
སྙན་འཇེབས་དབྱངས་རྟས་དྲངས་པའི་སྒྲོལ་མ།
དྲིན་ཅན་མ་ལོའི་གྱ་སྟོན། གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ།
ཁ་བ་ཅན། ལེན་མཁན་མེ་ཏོག
ང་ཡི་བགྲེས་པོ་ཚེ་རིང་། མགོ་ལོག་རྒྱལ་མཚན།

དྲིན་ཅན་མ་ལོའི་གྱ་སྟོན།  གླུ་བ་བསང་སྐལ་བྷེ།

གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན།
བཤེར་གྲངས།
pmfs བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་། ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།    
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
35259200
དྲ་ཚིགས་བཟོ་སྐྲུན།
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།   ཁ་པར།  草原梦想15283703999    E-mail:tbmgar@163.com
པར་དབང་བཙན་པོའི་མགར་གྱི་དྲ་བ་ལས་གཞན་ལ་མེད།
蜀ICP备13002975号-1